Hoofdpagina » Winkel » Algemene verhuur voorwaarden Uw klantgegevens | Uw reserveringen | Afrekenen
Produkten
 
***ONLINESHOP***
SPECIAL FX OVERZICHT
FESTIVAL VERHUUR
NEW! T-SHIRT SHOOTER
AIR FX VERHUUR
BUBBLE FX VERHUUR
CO2 FX VERHUUR
CONFETTI FX VERHUUR
DROP FX VERHUUR
FLAME/SPARX FX VERHUUR
ICE & SNOW FX VERHUUR
LASER VERHUUR
POWDER FX VERHUUR
SMOKE FX VERHUUR
VUURWERK SHOWS
ZOEKLICHT VERHUUR
VINTAGE VERHUUR
RENTFX VESTIGINGEN
DEEJAYS
 
     
Reserveringen
Meer
 
U heeft
nog geen reserveringen
 
     
Informatie
 
Verzenden & retourneren
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Verhuur voorwaarden
Contact/ Openingstijden
 
     

Algemene verhuur voorwaarden Algemene verhuur voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Artikel 13.Download printversie (pdf)


1. De huurprijzen van de apparatuur worden berekend per stuk per 20 uur.
2. Er wordt een inschrijving van de Kamer Van Koophandel + kopie van het Rijbewijs of
I.D.kaart of Paspoort gevraagd. Betaling van huursom geschiedde per bank of PIN
automaat voor afgifte van de zaken, tenzij anders overeengekomen in het contract.
3. Bij het ophalen van de apparatuur is het verplicht legitimatie te tonen.
4. Afhalen van de apparatuur is mogelijk tussen 12:00 uur en 15:00 uur (tenzij anders
overeengekomen).
a. Terugbezorgen van de apparatuur geschiedt voor11:00 uur!!
5 De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de huurperiode te
geschieden, met inachtneming van de in deze verhuurvoorwaarden vermelde tijden.
a. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de huurder tot op de dag van teruggave
een vergoeding schuldig van 100% van het huurtarief per 24 uur voor de betrokken
apparatuur, een en ander onverminderd met eisen voor schadevergoeding en/of
kosten voor het (laten) terughalen van de apparatuur.
b. Na teruggave van de apparatuur volgt teruggave van de waarborgsom.
6. Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen, schade aan
of zoekraken van onderdelen, is "Rentfx" gerechtigd de daaruit voortvloeiende
kosten op de huurder te verhalen.
7. Het is niet toegestaan om gehuurde zaken door te verhuren, verkopen of ter leen af
te staan aan derde zonder schriftelijke toestemming van "Rentfx", tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
8. Rentfx is niet aansprakelijk voor enige schade aan of zoekraken/diefstal van de
verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode, deze komt geheel ten
laste van de huurder, huurder is dus geheel aansprakelijk voor schade en/of diefstal
aan/van de apparatuur en zal de nieuwwaarde van de apparatuur moeten direct per
bank of onze PIN automaat moeten voldoen.
9. De huurder is verplicht in geval van diefstal, verduistering of vandalismeschade
hiervan terstond aangifte te doen bij de politie in de plaats waar de diefstal of
verduistering heeft plaatsgevonden, c.q. de vandalismeschade is aangericht, en een
kopie van deze aangifte aan Rentfx te verstrekken.
10. De huurder is gehouden "Rentfx" direct schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle
vorderingen welke derde tegen "Rentfx" aanhangig mochten maken ter zake van door
gehuurde apparatuur veroorzaakte schade of inbeslagname. De huurder zal dus bij
diefstal, vandalismeschade of verduistering de verhuurder direct schadeloos stellen
door betaling per bank of bij onze PIN automaat. Bij niet directe schadeloosstelling
moet de huurder de verhuurder de kosten vergoeden voor het inhuren van dezelfde
apparatuur bij collega bedrijven totdat de volledige schade is voldaan.
11. Rentfx zal bij het niet naleven van de in het contract vermelde betaling/voorwaarden,
de te leveren apparatuur niet plaatsen, totdat het/de bedrag/voorwaarden alsnog
is/zijn voldaan. Als Rentfx al op de locatie is moet(en) dit/deze bedrag/voorwaarden
binnen 60 minuten zijn voldaan/gerealiseerd, gebeurt dit niet, dan gaat de apparatuur
retour naar de opslag van Rentfx. De verplichting tot betaling blijft alsdan bestaan en
de apparatuur wordt dan niet meer geleverd.
12. Lampenrisico: doorgebrande lampen worden, indien bij de verhuurder ingeleverd niet
in rekening gebracht, niet ingeleverde lampen zullen aan de huurder worden
doorberekend.
13. Rentfx is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door huurder,
diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van
eventuele schade die de huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet
deugdelijk werkt door welke oorzaak dan ook.
14. Indien de apparatuur bij Rentfx wordt verzekerd tegen diefstal/molest dient
wederpartij rekening te houden met een eigen risico van 750,00 als de waarde van
de gehuurde apparatuur minimaal 1500,00 bedraagt. Onder een waarde van
1500,00 kan er niet worden verzekerd.
15. Apparatuur die door Rentfx t.b.v. de huurder wordt ingehuurd kan niet door Rentfx
worden verzekerd, de huurder dient dus zelf een (evenementen) verzekering af te
sluiten. Als de huurder zich niet verzekerd moet hij/zij indien de apparatuur wordt
ontvreemd of gemolesteerd het volledige schadebedrag die Rentfx opgelegd krijgt
door zijn toeleverancier binnen 7 dagen voldoen.
16. Alle prijzen zijn exclusief BTW (prijswijzigingen voorbehouden).
17. Als het contract niet binnen 7 dagen na dagtekening door wederpartij ondertekend is
behoeft Rentfx niet na te komen.

Volgende

Copyright © 2018 RENTFX HANS BAKKER (OFFICIEEL DEALER MAGICFX)
Powered by osCommerce